iStock 000086051063 Small

Tư vấn, thiết kế xây dựng cơ bản cửa hàng xăng dầu.

petroleum process piping

Thi công lắp đặt hệ thống dây chuyền xăng dầu theo tiêu chuẩn quốc tế.

pccc

Thi công lắp đặt hệ thống Phòng cháy Chữa cháy theo quy định hiện hành.

xang dau

Nhận sửa chữa, thay thế các thiết bị xăng dầu bị hư hỏng