Thủ tướng ban hành Quyết định hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch

Dịch Covid-19 khiến nhiều người lao động phải nghỉ việc, doanh nghiệp ngừng sản xuất. Để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đề xuất 6 nhóm chính sách được hỗ trợ trong giai đoạn dịch Covid-19. Trong đó, Cục Việc làm đã tham mưu cho Bộ LĐ-TB&XH về những chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh.

ho tro dan covid19
Đề xuất người bán hàng rong, vé số, xe ôm được nhận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Theo ông Lê Quang Trung - nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ LÐ-TB và XH) - Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam - cho biết, việc đề xuất các chính sách hỗ trợ này của Bộ LÐ-TB và XH là hết sức cần thiết và đáp ứng kịp thời trong bối cảnh doanh nghiệp và người lao động đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch Covid-19. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2019, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp còn khoảng 79 nghìn tỷ đồng.

“Ðây là một nguồn quỹ kết dư rất quan trọng để chúng ta có cơ sở trình các cấp có thẩm quyền đề ra những chính sách phù hợp hơn đối với người lao động trong thời gian dịch Covid-19 này. Ðặc biệt là các nhóm chính sách liên quan trợ cấp cho người thất nghiệp, như hỗ trợ học nghề, đào tạo nghề; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại nghề cho người lao động. Với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, trong đó có nhiều lao động nữ thì chính sách này càng cần thiết. Với nguồn kết dư như hiện nay, bảo đảm sẽ thực hiện các chính sách mà Bộ LÐ-TB và XH đề xuất.”- ông Lê Quang Trung nhấn mạnh.

Theo Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Thứ 1, nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 - 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4 - 1/6/2020.

Thứ 2, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15-1-2020; tạm ngừng kinh doanh từ 1-4-2020.

Thứ 3, nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng lại không đủ điều kiên hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thứ 4, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/4 -30/6/2020. Cư trú hợp pháp tại địa phương.

Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Quyết định cũng bổ sung, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Riêng với nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động, Quyết định quy định, nguồn kinh phí sẽ được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thứ 5, nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ 6, nhóm người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; Đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

Đặc biệt, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Quyết định này được Thủ tướng ban hành nhằm cụ thể hoá tinh thần chỉ đạo từ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quy trình ban hành quyết định hỗ trợ không quá 10 ngày

Cũng trong quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ quy trình chỉ tiết thực hiện các thủ tục rà soát, xác nhận, phê duyệt đối với các nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ.

Cụ thể, lộ trình ban hành quyết hỗ trợ cho nhóm đối tượng chỉ kéo dài tối đa 10 ngày. Nhiều trường hợp, tổng thời gian thực hiện tới lúc ban hành quyết định chỉ kéo dài 5 hoặc 6 ngày. Quyết định cũng phân cấp rõ tới từng cơ quan chức năng khác nhau, như: UBND cấp xã, phường, thị trấn; UBND quận, huyện; UBND tỉnh, thành. Ngoài ra, nhiệm vụ tham gia của các ngành liên quan như LĐ-TB&XH, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tài chính, đầu tư, công đoàn đều được quy định cụ thể trong quyết định.

(Nguồn: Thu Phương - Báo Công Thương Điện Tử)